Personale

Øjenklinikken Foldegade,

Vejle

Kirsten Bjerre, speciallæge i øjensygdomme (f. 1962):

Uddannelse:

1989 Cand. med. Aarhus Universitet

1998 Retten til selvstændigt virke

2004 Speciallæge i øjensygdomme

Speciallægeuddannelse gennemført på øjenafdelingerne på Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og

Vejle Sygehus.

Efter speciallægeanerkendelse indtil sept. 2016 ansættelse på øjenafdelingen, Vejle Sygehus. Siden 2007 som overlæge.

Særlige ansvarsområder:

Uddannelsesansvarlig overlæge

AMD

Øjenlågskirurgi

 

Medlem af følgende videnskabelige selskaber:

Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL)

Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS)

Dansk Oftalmologisk Selskab (DOS)

Nordic Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery (NOSOPRS)

 

Faglige hverv under hospitalsansættelse:

Formand for ansættelsesudvalget for blokstillinger i oftalmologi, Region Syddanmark

Medlem af uddannelsesudvalget i oftalmologi, Region Syddanmark

Inspektor, Sundhedsstyrelsens Inspektorordning

 

Overtagelse af Øjenklinikken Foldegade efter øjenlæge Jørgen Elmo Jensen 1. december 2016

 

Leila Mezgueldi, ortoptist - specialuddannet skele- og samsynsterapeut

Arbejdsområder:

Skelen (strabismus) og behandling af dovent øje (amblyopi-behandling)

Prisme-udmåling og - udligning inden skele-operation

Brillebestemmelse (refraktionering)

Dobbeltsyn (diplopi) og prismebehandling

Synsfelts-undersøgelse

 

Helene Levisen, sygeplejerske

2014-2017 øjenafdelingen, Vejle Sygehus

 

 

 

 

Starting point

Øjenklinikken Foldegade, Foldegade 33, 1.sal, 7100 Vejle Tlf: 7572 7578