Personale

Kirsten Bjerre, speciallæge i øjensygdomme (f. 1962):

Uddannelse:

1989 Cand. med. Aarhus Universitet

1998 Retten til selvstændigt virke

2004 Speciallæge i øjensygdomme

Speciallægeuddannelse gennemført på øjenafdelingerne på Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og

Vejle Sygehus.

Efter speciallægeanerkendelse indtil sept. 2016 ansættelse på øjenafdelingen, Vejle Sygehus. Siden 2007 som overlæge.

Særlige ansvarsområder:

Øjenlågskirurgi

AMD

Uddannelsesansvarlig overlæge


Medlem af følgende videnskabelige selskaber:

Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL)

Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS)

Dansk Oftalmologisk Selskab (DOS)

Danske Øjenlægers Organisation (DØO)

Nordic Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery (NOSOPRS)

Dansk Medicinsk Kontaktlinse Forening


Faglige hverv under hospitalsansættelse:

Medlem af uddannelsesudvalget i oftalmologi, Region Syddanmark

Inspektor, Sundhedsstyrelsens Inspektorordning


1. december 2016 overtagelse af Øjenklinikken Foldegade, Vejle


Helene Levisen, sygeplejerske

Ansat i klinikken siden 1. juni 2017 

Uddannelse indenfor øjenspecialet på øjenafdelingen, Vejle Sygehus, 2014-2017


Loa Mikkelsen, sygeplejerske

Ansat i klinikken siden 1. juni 2018

Forudgående ansat på organkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus


Anne Kirstine Køllner Bjerre, assistent ❤️

Ansat i klinikken siden 1. september 2018

Øjenklinikken Foldegade, Foldegade 33, 1.sal, 7100 Vejle Tlf: 7572 7578

Starting point